Jakie towary wrażliwe są monitorowane przez system e-TOLL SENT?

Prowadzisz firmę transportową? Zajmujesz się przewozem towarów. Pamiętaj o swoich obowiązkach! Coraz szerszy zakres tzw. towarów wrażliwych wymaga monitorowania przez system SENT e-TOLL. Co to takiego? Przy jakich transportach monitorowanie jest obowiązkowe? Dowiedz się więcej. 

System SENT e-TOLL – co to takiego?

SENT to skrót od nazwy System Elektronicznego Nadzoru Transportu. Jest to system teleinformatyczny nadzorowany przez Krajową Administrację Skarbową powstały w celu monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych. Dotyczy przejazdów przez terytorium Polski, niezależnie od tego czy trasa rozpoczyna się i kończy w jej granicach, czy też poza nimi.

Warto również wiedzieć, że od 1 grudnia 2021 roku SENT jest połączony z systemem e-TOLL służącym do monitorowania przejazdów płatnymi odcinkami dróg i uiszczania stosownych opłat. Dane potrzebne do e-TOLL i SENT są więc zbierane i przesyłane razem, co ułatwia przewoźnikom dopełnienie swoich obowiązków.

Jakich towarów dotyczy system SENT e-TOLL?

Podczas gdy opłaty drogowe w ramach e-TOLL obowiązują każdego kierowcę (zarówno pojazdów lekkich, jak i ciężkich), wymóg raportowania SENT dotyczy tylko nielicznych. Kryteriami kwalifikującymi są w tym przypadku rodzaj oraz ilość przewożonych towarów. Za tzw. towary wrażliwe podlegające obowiązkowi monitorowania uważa się:

  • oleje i preparaty smarowe wykorzystywane jako dodatek do paliw silnikowych, paliwo silnikowe, jego pochodne, paliwo opałowe;
  • alkohol etylowy całkowicie skażony oraz alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wyższej lub równej 80%;
  • wyroby zawierające alkohol etylowy, w tym odmrażacze, rozpuszczalniki oraz rozcieńczalniki;
  • susz tytoniowy;
  • tłuszcze ioleje roślinne;
  • bibułki papierosowe i taśmy formujące, stosowane do maszynowej produkcji papierosów.

Warto jednak wiedzieć, że w systemie e-TOLL SENT obowiązują pewne ograniczenia. Zwykle transport małych ilości tych towarów nie podlega monitorowaniu. Znaczenie mają zarówno ogólny wolumen przewożonego towaru (przykładowo jeśli masa brutto przekracza 500 kg lub objętość przekracza 500 litrów), jak i rozmiar opakowań jednostkowych, w których są transportowane (w niektórych przypadkach konieczne jest monitorowanie tylko towarów przewożonych w opakowaniach o określonej minimalnej pojemności). Dokładne warunki określa ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Należy również wziąć pod uwagę, że przepisy dotyczące towarów objętych nakazem monitorowanie mogą się zmienić. Ich nieznajomość nie zwalania z przestrzegania prawa, dlatego warto mieć się na baczności!

SENT e-TOLL – monitorowanie przewozu paliw

Obowiązkowi monitorowania w systemie SENT e-TOLL podlegają m.in. paliwa, w tym paliwa silnikowe oraz opałowe. Co ważne, jest on stosowany w przypadku przewozu drogowego i kolejowego.

System SENT e-TOLL – jak przesyłać dane?

Od 1 grudnia 2021 systemy SENT i e-TOLL są zintegrowane. W związku z tym do przesyłania danych dotyczących przejazdów można użyć aplikacji e-TOLL. Większość przewoźników korzysta również z urządzeń pokładowych (OBU) lub Zewnętrznych Systemów Lokalizacyjnych, które są zdecydowanie łatwiejsze w obsłudze i praktycznie niezawodne. Jednocześnie korzystanie z tego typu systemów pozwala na zaawansowany monitoring floty, a tym samym wydajniejsze zarządzanie transportem. Dlatego z całą pewnością jest to polecane rozwiązanie!