,,SPEDKOKS" - naszym znakiem firmowym jest elastyczne podejście do polityki cenowej przy respektowaniu właściwie pojmowanych zasad konkurencji.› więcej
 


Strona główna > Firma

Firma

 

KRS 0000010274 
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
REGON   276975868
NIP    629-21-82-926
Kapitał zakładowy  1 381 500,00 zł        

 

 

 

      Struktura kapitałowa:         Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 

 


   

POLITYKA JAKOŚCI

 

Zakład Przewozów i Spedycji „SPEDKOKS” Sp. z o.o. kładzie szczególny nacisk na jakość świadczonych usług i zadowolenie Klientów. Mając na uwadze jakość usług oraz satysfakcję Klientów deklarujemy, że wdrożony System Zarządzania Jakością będzie doskonalony adekwatnie do wymagań normy ISO 9001:2008 poprzez analizę i weryfikację działań w obszarach:

·         zadowolenia klientów na wszystkich etapach współpracy,

·         terminowości realizacji zadań,

·         wdrażania postępu technicznego i organizacyjnego,

·         podwyższania kwalifikacji pracowników,

·         zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poszanowania środowiska,

·         przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych.

 

Dążymy do zaangażowania całej załogi w proces rzetelnej obsługi klientów przy jednoczesnym zapewnieniu Spółce  oczekiwanych wyników finansowych. Stawiamy na profesjonalizm na każdym stanowisku pracy dbając o wizerunek Spółki i jej rozwój.

 


 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 

Celem dla Zakładu Przewozów i Spedycji „SPEDKOKS” Spółka z o. o., jako licencjonowanego przewoźnika  kolejowego i podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych (ECM), jest realizowanie usług przewozów kolejowych oraz zarządzania utrzymaniem i przeprowadzania utrzymania pojazdów kolejowych w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa dla swoich Pracowników, otoczenia i środowiska naturalnego. Poprzez wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem pragniemy zapewnić:

 

·        wysoką jakość świadczonych usług realizowanych przez wykwalifikowaną kadrę;

·       bezpieczeństwo innych uczestników systemu kolejowego (przewoźników, zarządców infrastruktury, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, użytkowników bocznic i dostawców);

·       współpracę z innymi uczestnikami systemu kolejowego dla realizacji wspólnych celów w zakresie bezpieczeństwa;

·       utrzymanie pojazdów kolejowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz rozwój tego utrzymania, zgodnie z wymaganiami prawa i rozwojem technologii;

·       stałą identyfikację zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i przebieg procesu przewozu i utrzymania oraz minimalizację wszystkich rodzajów ryzyka;

·        zadowalający poziom wskaźników bezpieczeństwa;

·        przestrzeganie norm i przepisów prawnych w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych i  bezpieczeństwa kolejowego oraz ochrony środowiska;

·        kształcenie personelu, podnoszenie jego świadomości, kwalifikacji i doskonalenie umiejętności;

·        zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.


 

 


 

Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o. posiada licencję na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy, certyfikat bezpieczeństwa  część A oraz część B, certyfikat zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. 

 

 

 

 

 Licencja

 Certyfikat A

  Certyfikat B

 Certyfikat ISO

pobierz

 pobierz

pobierz

pobierzostatnia aktualizacja: 04.08.2016 r.


Powrót 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2011 r.Wykonanie: kingsize4you