,,SPEDKOKS" - naszym znakiem firmowym jest elastyczne podejście do polityki cenowej przy respektowaniu właściwie pojmowanych zasad konkurencji.› więcej
 


Strona główna > Firma

Firma

KRS 0000010274  
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
REGON   276975868
NIP    629-21-82-926
Kapitał zakładowy  2 141 500,00 zł 

 

Struktura kapitałowa:         Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 

Celem dla Zakładu Przewozów i Spedycji „SPEDKOKS” Spółka z o. o., jako licencjonowanego przewoźnika  kolejowego i podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych (ECM), jest realizowanie usług przewozów kolejowych oraz zarządzania utrzymaniem i przeprowadzania utrzymania pojazdów kolejowych w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa dla swoich Pracowników, otoczenia i środowiska naturalnego. Poprzez wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem pragniemy zapewnić:

 

  • wysoką jakość świadczonych usług realizowanych przez wykwalifikowaną kadrę;
  • bezpieczeństwo innych uczestników systemu kolejowego (przewoźników, zarządców infrastruktury, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, użytkowników bocznic i dostawców);
  • współpracę z innymi uczestnikami systemu kolejowego dla realizacji wspólnych celów w zakresie bezpieczeństwa;
  • utrzymanie pojazdów kolejowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz rozwój tego utrzymania, zgodnie z wymaganiami prawa i rozwojem technologii;
  • stałą identyfikację zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i przebieg procesu przewozu i utrzymania oraz minimalizację wszystkich rodzajów ryzyka;
  • zadowalający poziom wskaźników bezpieczeństwa;
  • przestrzeganie norm i przepisów prawnych w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych i  bezpieczeństwa kolejowego oraz ochrony środowiska;
  • kształcenie personelu, podnoszenie jego świadomości, kwalifikacji i doskonalenie umiejętności;
  • zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

 


NAJWAŻNIEJSZE LICENCJE I CERTYFIKATY

 

Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o. posiada licencję na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy oraz świadczenie usług trakcyjnych, certyfikat bezpieczeństwa  część A oraz część B , certyfikat ECM.

 

 

 

 Licencja

 Certyfikat A

  Certyfikat B

Certyfikat ECM

pobierz

 pobierz

pobierz

 pobierz

Powrót 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2011 r.Wykonanie: kingsize4you